מבשרת והדנאלקטרו פאן קלאב
מבשרת והדנאלקטרו פאן קלאב

28.08.2022
יום ראשון

דלתות

22:30

מבשרת והדנאלקטרו פאן קלאב

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב