מגאסון משיקים דיסק בכורה glitch
ו׳ 28/02 מופע פתיחה: saturated 30 ₪

28.02.2014
יום שישי

דלתות

21:30

מגאסון משיקים דיסק בכורה "glitch"

מופע פתיחה: saturated
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב