מגה מסיבת EBM
עםשפירא ועדןוהופעה אלקטרונית של Your Bunny Rot & Death Made 30 ₪

11.07.2013
יום חמישי

דלתות

23:59

 מגה מסיבת EBM

עם שפירא ועדן והופעה אלקטרונית של

Your Bunny Rot & Death Made

 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב