מגנאטיס
הופעת בכורה אוריינטל פסייקדלק פיוזן 50 ₪

18.12.2014
יום חמישי

דלתות

22:30

מגנאטיס

הופעת בכורה
אוריינטל פסייקדלק פיוזן

50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב