מדע על הבר
נפגשים על הבר, מדברים מדע ד"ר שירלי דאובה תדבר על האקרים ביולוגיים 20:30 כניסה חופשית

12.06.2019
יום רביעי

דלתות

20:30

מדע על הבר

נפגשים על הבר, מדברים מדע
ד"ר שירלי דאובה תדבר על האקרים ביולוגיים
20:30 כניסה חופשית

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב