מוגהדין
ה׳ 1/05 השקת תקליט הבכורה חימום: יהודונים פוסט פאנק 40 / 60 ₪ כולל תקליט

01.05.2014
יום חמישי

דלתות

22:30

מוג'הדין

השקת תקליט הבכורה
חימום: יהודונים
פוסט פאנק

40 / 60 ₪ כולל תקליט

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב