מוטי ביקובסקי
סולו חשמלי 30/40 ₪

16.09.2015
יום רביעי

דלתות

22:30

מוטי ביקובסקי

סולו חשמלי
30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב