מונדו אסולט לשוטרים
משתתפים Mondo Gecko, Brutal Assault מחלקת חניקות שוטרים

11.05.2013
שבת

דלתות

22:30

Hardcore Punk
משתתפים
Mondo Gecko, Brutal Assault מחלקת חניקות שוטרים
22:30 30 ש"ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב