מור ברנשטיין וכרמיאלה ברנשטיין
אורחים מיוחדים: אודי ברנדר ולירון מיוחס 20 ₪

01.03.2015
יום ראשון

דלתות

22:30

מור ברנשטיין וכרמיאלה ברנשטיין מופע אקוסטי אקספרימנטלי

 

אורחים מיוחדים: אודי ברנדר ולירון מיוחס

20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב