מחווה לפרינס
30/40 ₪

23.05.2016
יום שני

דלתות

10:30 pm

מחווה לפרינס

22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב