מחלקת חניקות שוטרים +Nezek
10שנים למחלקת חניקות שוטרים 30 ₪

22.08.2016
יום שני

דלתות

22:30

מחלקת חניקות שוטרים+ Nezek

10שנים למחלקת חניקות שוטרים

22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב