מיכאל בן שמעון
שירים מאלבום הבכורה שבדרך משתתפים: עמרי בראל, נור בר גורן

27.10.2014
יום שני

דלתות

22:30

מיכאל בן שמעון

שירים מאלבום הבכורה שבדרך
משתתפים: עמרי בראל, נור בר גורן

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב