מיקה גן מור ואיתמר קפלן
מראים שיתוף פעולה בין שני מוזיקאים צעירים יוצרים

16.06.2021
יום רביעי

דלתות

22:30

מיקה גן מור ואיתמר קפלן בהופעה אקוסטית

מיקה גן מור ואיתמר קפלן
מראים שיתוף פעולה בין שני מוזיקאים צעירים יוצרים
שהופכים בערב לאחד
בהופעה אינטימית

31/37 ש׳׳ח

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב