מירב הלינגר
משיקה סינגל ראשון באופעה אינטימית עם אסף מידן וצחי כרמונה 30/35 ₪

28.02.2015
שבת

דלתות

22:30

מירב הלינגר

משיקה סינגל ראשון באופעה אינטימית
עם אסף מידן וצחי כרמונה
30/35 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב