מירה עווד ואדם גורליצקי – נרטיבים
70/80 ₪

22.04.2018
יום ראשון

דלתות

22:30

מירה עווד ואדם גורליצקי – נרטיבים

22:30 70/80 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב