מלהקת אאוקציון, רוסיה
40 ₪ כרטיס משולב לכל הערב 90 ₪

02.08.2015
יום ראשון

דלתות

21:00

דימיטרי אוזרסקי, ניקולאי רובאנוב, מיכאל קולובסקי (מלהקת אאוקציון, רוסיה)

40 ₪
כרטיס משולב לכל הערב 90 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב