ממותה
pאנק חדש עם גרביים ישנות מארחים את גיאגיא משתתפים: אייל קרימולובסקי , רום גילדר, יוני עקיבא, נדב בלומר, גיא בנעמי…

20.02.2019
יום רביעי

דלתות

22:30

ממותה

pאנק חדש עם גרביים ישנות
מארחים את גיאגיא

משתתפים: אייל קרימולובסקי , רום גילדר, יוני עקיבא, נדב בלומר, גיא בנעמי

22:30 37 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב