ממותה
ממותה וחברותא #2 - אירוחים וחברים רום גילדר. אייל קרימולובסקי. יוני עקיבא

20.03.2020
יום שישי

דלתות

21:00

ממותה

ממותה וחברותא #2 – אירוחים וחברים
רום גילדר. אייל קרימולובסקי. יוני עקיבא
21:00 37 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב