ממותה
השקת איפי בגבוהה עם האחים משתתפים: אייל קרימולובסקי, רום גילדר, יוני עקיבא 35 ₪

24.03.2018
שבת

דלתות

22:30

ממותה

השקת איפי בגבוהה עם האחים
משתתפים: אייל קרימולובסקי, רום גילדר, יוני עקיבא

22:30 35 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב