מסטרד
משתתפים: אורי שפלן, רענן פוגל, אורי קוטנר וטום בוליג 30 ₪

19.03.2015
יום חמישי

דלתות

20:00

מסטרד

משתתפים: אורי שפלן, רענן פוגל, אורי קוטנר וטום בוליג
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב