מסיבה קווירית
00:00 40 ₪ או שלם כפי יכולתך

29.12.2017
יום שישי

דלתות

23:59

מסיבה קווירית

00:00 40 ₪

או שלם כפי יכולתך

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב