מסיבת נשים וחברים
20/30 ₪

25.09.2015
יום שישי

דלתות

23:59

מסיבת נשים וחברים

20/30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב