מעבר לכביש שש
רב ארט-רוק רב חושי משתתפים - יעל דוד, דוד אברהם, שי לוי, ישי גילרון, טל דוד 31/40 ₪

16.06.2019
יום ראשון

דלתות

20:00

מעבר לכביש שש

רב ארט-רוק רב חושי
משתתפים – יעל דוד, דוד אברהם, שי לוי, ישי גילרון, טל דוד
20:00 31/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב