מעגל באטל ראפ
40 ₪

19.07.2017
יום רביעי

דלתות

22:30

מעגל באטל ראפ

22:30 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב