מעיין סימונה שירים
עדי גיגי – קונטרבס אורח: גאון אבי בללי 30 ₪

08.09.2014
יום שני

דלתות

20:00

מעיין סימונה שירים

עדי גיגי – קונטרבס
אורח: גאון אבי בללי

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב