מקלט 31
מגיעים לתל אביב משתתפים: שירה אלישר, עדי ברושי, שי לביא, רואי פורת, שלומי גרשון, עידו פורת, מאי הס רוק קלאסי…

11.12.2014
יום חמישי

דלתות

20:00

מקלט 31

מגיעים לתל אביב
משתתפים: שירה אלישר, עדי ברושי, שי לביא, רואי פורת, שלומי גרשון, עידו פורת, מאי הס
רוק קלאסי
30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב