מרפסת
מיה ודוני בהופעה משתתפים: מיה שוער, דניאל וייל, דניאל אשכנזי, דוד סירקיס 30 ₪

24.12.2016
שבת

דלתות

20:00

מרפסת

מיה ודוני בהופעה
משתתפים: מיה שוער, דניאל וייל, דניאל אשכנזי, דוד סירקיס

20:00 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב