מרתון אוונגרד/ חוגגים 10
שלם כפי יכולתך מרתון אוונגרד עם: עמית גולדברג, דן ויינשטיין, איילת לרמן, אסיף צחר, דניאל שריד, אופיר אילזצקי, דניאל מאיר,…

27.07.2016
יום רביעי

דלתות

20:00

מרתון אוונגרד/ חוגגים 10

שלם כפי יכולתך
מרתון אוונגרד עם: עמית גולדברג, דן ויינשטיין, איילת לרמן, אסיף צחר, דניאל שריד, אופיר אילזצקי, דניאל מאיר, Fred ועוד

20:00

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב