משולש עברי
אורן זילברשטיין, פעם אחת (הביצים), טוני סוולאס (כוכב הקולנוע המפורסם( כניסה חופשית

28.05.2014
יום רביעי

דלתות

22:30

משולש עברי

אורן זילברשטיין, פעם אחת (הביצים), טוני סוולאס (כוכב הקולנוע המפורסם(
כניסה חופשית

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב