מ.טשסקה+ ע.בוקלמ+ נ.מייזל+ ח.לשם
30 ₪

10.05.2015
יום ראשון

דלתות

22:30

מיקולאי טשסקה + עידו בוקלמן + נדב מייזל + חגי לשם

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב