נדב אזולאי
מארח את:אביגיל קובארי, אלון עדר, יאיר סלוצקי

14.01.2016
יום חמישי

דלתות

20:00

נדב אזולאי

מארח את:אביגיל קובארי, אלון עדר, יאיר סלוצקי
20:00

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב