נדב מייזל/ אריאל שיבולת/אלכס דרול
נדב מייזל קונטרהבס

15.11.2021
יום שני

דלתות

22:30

נדב מייזל/ אריאל שיבולת/אלכס דרול

נדב מייזל קונטרהבס

אריאל שיבולת סקסופון סופרן
בדואט מאולתר על חומרים שאבדו

אלכס דרול סולו אלקטרוניקה

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב