נדב מנור טריו
"צבעים" - חפלת השקה משתתפים: רועי רבינוביץ', אמיר ברנט ונדב מנור אורחים מיוחדים: ליאור פרלה, עומר אלקלעי ונועה מנור 20…

18.12.2016
יום ראשון

דלתות

20:00

נדב מנור טריו

"צבעים" – חפלת השקה
משתתפים: רועי רבינוביץ', אמיר ברנט ונדב מנור
אורחים מיוחדים: ליאור פרלה, עומר אלקלעי ונועה מנור
20:00 20 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב