נוי רויטנברג
מתחת לחולצה 30/40 ₪

22.05.2019
יום רביעי

דלתות

22:30

נוי רויטנברג

מתחת לחולצה
22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב