נועה קורנברג והלהקה
חוגגים שנה ל"גברת כפור" משתתפים: שולמית אפשטיין, נועם חיימוביץ' ויינשל, גיורי פוליטי, אבנר טואג 40 ₪

10.03.2015
יום שלישי

דלתות

20:00

נועה קורנברג והלהקה

חוגגים שנה ל"גברת כפור"
משתתפים: שולמית אפשטיין, נועם חיימוביץ' ויינשל, גיורי פוליטי, אבנר טואג

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב