נועלה
נותנים בראש הופעה אחרונה לפני הקלטות! משתתפים: לשם בן דוד, אופיר סלטון, דרור שפיר, שחר הוכמן, גיא בר-חן 42/50 ₪

16.11.2019
שבת

דלתות

22:30

נועל'ה

נותנים בראש
הופעה אחרונה לפני הקלטות!
משתתפים: לשם בן דוד, אופיר סלטון, דרור שפיר, שחר הוכמן, גיא בר-חן

22:30 42/50 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב