נועם בנאי – ההופעה מבוטלת
קב מחלת האמן ההופעה מבוטלת

24.04.2018
יום שלישי

דלתות

22:30

נועם בנאי -קב מחלת האמן ההופעה מבוטלת

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב