נועם בנאי
מופע אקוסטי עם חומר מקורי משתתפים: נור בר גורן, מאיו שבירו ₪ 30

14.07.2013
יום ראשון

דלתות

22:00

נועם בנאי

מופע אקוסטי עם חומר מקורי
משתתפים: נור בר גורן, מאיו שבירו
₪ 30

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב