נילי פינק ודניאל ספיר
הופעה משותפת 30/40 ₪

02.01.2017
יום שני

דלתות

20:00

נילי פינק ודניאל ספיר

הופעה משותפת

20:00 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב