ניצן בר ובועז קראוזר
דואו שני קולות, פסנתר וגיטרה, שירים 30/40 ₪

15.06.2019
שבת

דלתות

20:00

ניצן בר ובועז קראוזר

| דואו |
שני קולות, פסנתר וגיטרה, שירים
20:00 31/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב