ניקה גור-ארי
הופעה מקורית חדשה 40 ₪

15.04.2016
יום שישי

דלתות

21:30

ניקה גור-ארי

הופעה מקורית חדשה
21:30 40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב