ניקו טין
ה' 16/07 זוהר שפיר, אלכס דרול, יואב ביירך, אופיר בחמוצקי יפתחו: נטע פולטורק גרין לורד: אופיר ספאק, דויד זיסקינד, אבירן…

16.07.2015
יום חמישי

דלתות

22:30

ניקו טין

זוהר שפיר, אלכס דרול, יואב ביירך, אופיר בחמוצקי
יפתחו: נטע פולטורק
גרין לורד: אופיר ספאק, דויד זיסקינד, אבירן חביב

40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב