ניר פוראי
זמרת אורחת אביב וולף 30 ₪

28.12.2015
יום שני

דלתות

22:30

ניר פוראי

זמרת אורחת אביב וולף
22:30 30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב