ניר שלמה
הופעת רצפה הדר גרין - בס איתי שטרית - קלידים עירא רביב - תופים 30/40 ₪

13.03.2018
יום שלישי

דלתות

22:30

ניר שלמה

הופעת רצפה
הדר גרין – בס
איתי שטרית – קלידים
עירא רביב – תופים
22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב