ניר שלמה
הופעת רצפה אורח: אלון עדר 30/40 ₪

09.07.2018
יום שני

דלתות

22:30

ניר שלמה

הופעת רצפה
אורח: אלון עדר
22:30 30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב