ניר שלמה
מופע להקה משתתפים: גדי פטר, הדר גרין, איתי שטרית 30 ₪

22.09.2014
יום שני

דלתות

10:30 pm

ניר שלמה

מופע להקה
משתתפים: גדי פטר, הדר גרין, איתי שטרית

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב