ניר שלמה
השקת סינגל בכורה משתתפים: גדי פטר, הדר גרין, איתי שטרית, מעיין סימונה 30/40 ₪

18.11.2014
יום שלישי

דלתות

22:30

ניר שלמה

השקת סינגל בכורה
משתתפים: גדי פטר, הדר גרין, איתי שטרית, מעיין סימונה
30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב