ניר שלמה
אורחת: הילה רוח נגנים: הדר גרין, איתי שטרית, עירא רביב 30/40 ₪

15.03.2015
יום ראשון

דלתות

22:30

ניר שלמה

אורחת: הילה רוח
נגנים: הדר גרין, איתי שטרית, עירא רביב

30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב