ניר שלמה
גנים:הדר גרין, איתי שטרית, עירא רביב 30/40 ₪

26.04.2015
יום ראשון

דלתות

20:00

ניר שלמה

נגנים:הדר גרין, איתי שטרית, עירא רביב

30/40 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב