ניר שלמה
אורח: שלום גד משתתפים: איתי שטרית, הדר גרין, עירא רביב 30 ₪

22.06.2015
יום שני

דלתות

20:00

ניר שלמה

אורח: שלום גד
משתתפים: איתי שטרית, הדר גרין, עירא רביב

30 ₪

Organizer

Export

Location

לבונטין 7, בר ומועדון הופעות

רח' לבונטין 7, תל אביב